KANCELARIA

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  • reprezentowanie klientów w sprawach sądowych,

  • sporządzanie projektów umów o pracę, kontraktów menadżerskich , regulaminów pracy, wynagradzania, najem pracowników,

  • opinie prawne, w tym dotyczące wynagrodzeń za pracę, urlopów, czasu pracy, godzin nadliczbowych, dyscypliny pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, roszczeń ze stosunku pracy,

  • doradztwo w sporach zbiorowych oraz we wszelkich sporach ze związkami zawodowymi,

  • opinie i doradztwo oraz reprezentacja w sądach w sprawach dotyczących roszczeń rentowych i emerytalnych,

  • Wygenerowano w sekund: 0.01
    342,555 Unikalnych wizyt