KANCELARIA

Prawo gospodarcze, prawo spółek

  • negocjowanie kontraktów,

  • przygotowywanie wszelkich umów cywilnoprawnych,

  • reprezentowanie klientów w postępowaniach przedsądowych i sądowych,

  • zakładanie i rejestracja wszelkich form działalności gospodarczej, w tym zakładanie spółek, wraz z przygotowaniem umów, statutów, regulaminów oraz reprezentowaniem w postępowaniach rejestrowych,

  • doradztwo w zakresie funkcjonowania spółek, w tym m.in. zmiany umów, zbycie udziałów i akcji, emisje akcji,

  • dochodzenie należności; zarówno dochodzenie jednorazowej spłaty zadłużenia, jak również długofalowa obsługa Klienta w/w zakresie,

  • ochrona konkurencji oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
  • Wygenerowano w sekund: 0.01
    342,550 Unikalnych wizyt