KANCELARIA

Prawo cywilne, rodzinne i opiekuńcze

  • sporządzanie projektów umów – umowy rozpowszechnione w obrocie gospodarczym (sprzedaż, pożyczka, darowizna, spółki cywilnej) oraz tzw. umowy nienazwane, negocjacje dotyczące zawarcia umów – reprezentowanie Klienta lub współuczestnictwo w negocjacjach,

  • reprezentowanie Klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w sprawach dotyczących prawa rzeczowego, w tym szczególności zasiedzenia, naruszenia posiadania,

  • prowadzenie postępowań spadkowych – stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku,

  • prowadzenie spraw rozwodowych, o separację, o podział majątku i władzę rodzicielską, alimenty, a także dotyczące ubezwłasnowolnienia,

  • ochrona konsumenta
  • Wygenerowano w sekund: 0.01
    342,560 Unikalnych wizyt