Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2009 r. (sygn. akt III CZP 21/09).
Dodane przez marcin dnia Czerwiec 25 2009 22:41:25
Umowa o dożywocie ukryta pod pozorną umową sprzedaży nieruchomości zawartą w formie aktu notarialnego jest nieważna, jeżeli istotne postanowienia umowy o dożywocie nie zostały objęte tą formą szczególną.