Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19.05.2009 r. (sygn. akt III CZP 139/08).
Dodane przez marcin dnia Czerwiec 25 2009 22:40:57
Skarb Państwa odpowiada za szkodę wyrządzoną niewydaniem aktu normatywnego, którego obowiązek wydania powstał po wejściu w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.