Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 18.06.2009 r. (sygn. akt III PZP 1/09).
Dodane przez marcin dnia Czerwiec 25 2009 22:39:53
Rozwiązanie stosunku pracy w trybie art. 231 § 4 kodeksu pracy nie uprawnia do nabycia odprawy pieniężnej, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników ( Dz. U. Nr 90, poz. 844 ze zm.), chyba że przyczyną rozwiązania stosunku pracy była poważna zmiana warunków pracy na niekorzyśc pracownika.