Uchwała SN z dnia 16.12.2009 r. (sygn. akt III CZP 80/09).
Dodane przez marcin dnia Grudzień 22 2009 16:42:00
Sąd rozpoznając wniosek o wpis w księdze wieczystej związany jest stanem rzeczy istniejącym w chwili złożenia wniosku i kolejnością jego wpływu. Sąd Najwyższy postanowił nadać uchwale moc zasady prawnej.