Uchwała SN z dnia 10.12. 2009 r. (sygn. akt III CZP 107/09).
Dodane przez marcin dnia Grudzień 22 2009 16:41:13

Przedsiębiorstwo energetyczne może obciążyć odbiorcę energii elektrycznej opłatami określonymi
w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 ze zm.) tylko wtedy, gdy taka energia została rzeczywiście pobrana.