Uchwała SN z dnia 17 listopada 2009 r. (sygn. akt III CZP 89/09)
Dodane przez marcin dnia Listopad 23 2009 13:17:55
Notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia także wtedy, gdy jeden ze spadkobierców powołanych do dziedziczenia nie żyje.