Uchwała SN z dnia 17 listopada 2009 r. (sygn. akt III CZP 83/09)
Dodane przez marcin dnia Listopad 23 2009 13:16:59
Zaznaczenie w apelacji zakresu żądanej zmiany lub uchylenia zaskarżonego orzeczenia
w sposób niezgodny z granicami zaskarżenia nie stanowi braku uniemożliwiającego nadanie biegu apelacji, jeżeli ze względu na tzw. integralność zaskarżonego orzeczenia sąd drugiej instancji może wyjść poza te granice oraz granice wniosków.