Uchwała SN z dnia 2 września 2009 r. (sygn. akt II UZP 6/09).
Dodane przez marcin dnia Październik 20 2009 13:28:17
Pracodawca, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy o dzieło zawartej z osobą trzecią, jest płatnikiem składek na ubezpieczenie emerytalne,rentowe chorobowe i wypadkowe z tytułu tej umowy ( art. 8 ust. 2 a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst : Dz.u. z 2007 r. Nr 4, poz.74 ze zm.)