Uchwała z dnia 24 lutego 2009 r. (sygn. akt III CZP 2/09).
Dodane przez marcin dnia Czerwiec 03 2009 10:36:56
Pod rządem art. 4421 § 3 k.c. powód dochodzący naprawienia szkody na osobie może mieć interes prawny w ustaleniu odpowiedzialności pozwanego za szkody mogące powstać w przyszłości.